Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

O szkole

Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły

Nasza szkoła liczy sześć oddziałów. Posiada sześć sal lekcyjnych, salę gimnastyczną oraz pracownię komputerową wyposażoną w dziesięć stanowisk oraz świetlicę szkolną.

Ważnym przedsięwzięciem było odpowiednie przygotowanie sal do nauczania zintegrowanego w taki sposób, aby było to zgodne z zaleceniami nowego sposobu nauczania. W klasach zostało wydzielone miejsce zabaw dla dzieci i odpoczynku.

Nadal realizujemy wiele projektów i podejmujemy czynności na rzecz wyglądu szkoły. Zmodernizowano pokój nauczycielski, utworzono nowe gabinety- logopedy, psychologa, gabinet pracy indywidualnej z dziećmi. Z pozyskanych środków zakupiono nowe meble, sprzęt RTV, gry i zabawki dla dzieci.

Wokół szkoły pojawiły się nowe elementy architektury ogrodowej, nasadzenia roślinne i rozplanowanie obszarów zieleni. Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Przy szkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście do placówki.

Ostatnie lata to okres modernizacji budynku: nowe drzwi, wyremontowane toalety, niektóre klasy, pomieszczenie świetlicy, zmodernizowana została kuchnia i stołówka szkolna. Systematycznie wymieniane są także stoły, ławki, krzesła i biurka. Dysponujemy również nowym sprzętem multimedialnym, RTV, DVD, aparaty cyfrowe, projektory multimedialne, tablica interaktywna, itd.

To wszystko sprawia, że nasza szkoła staje się nowoczesnym, estetycznym miejscem, gdzie przyjemnie można spędzić czas.

 

Oferta edukacyjna szkoły

Jesteśmy szkołą, która zapewnia powszechną dostępność i bezpłatne nauczanie. Szczególną uwagę kierujemy na wysoki poziom kształcenia. Chcemy, aby nasi uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i rozwijali talenty.

Celem szkoły jest uzyskanie jak najwyższych standardów nauczania poprzez:

 •    pobudzanie naturalnej ciekawości uczniów,
 •    rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 •    formułowanie pytań dotyczących otaczającego świata,
 •    uczenie kreatywnego i niezależnego myślenia.

Nasza działalność zmierza do tego, aby:

 •   uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki,
 •   szkoła była placówką na miarę XXI wieku,
 •   rodzice angażowali się w działalność szkoły.

Oferujemy bezpłatną edukację oraz ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Mocne strony naszej szkoły:

 •    wykwalifikowana, sympatyczna kadra pedagogiczna, nowoczesne zarządzanie szkołą
 •    oferta edukacyjna dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców
 •    brak opłat,
 •    wysoki standard bazy, nowoczesne wyposażenie,
 •    odrabianie lekcji pod okiem nauczyciela,
 •    możliwość wykupienia dwudaniowych obiadów,
 •    bogata oferta imprez okolicznościowych,
 •    atrakcyjny plac zabaw oraz sala gimnastyczna,
 •    klimat placówki sprzyjający rozwojowi dzieci,
 •   stabilność szkoły gwarantowana przez organ prowadzący – Fundację Familijny Poznań, organizację pożytku publicznego

W szkole panuje przyjazna i życzliwa atmosfera. Dzięki temu, że klasy nie są liczne, dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele doskonale znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia i pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Nie jest znany problem palenia papierosów, picia alkoholu czy narkomanii.

Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.

Nasza szkoła zapewnia opiekę po zajęciach lekcyjnych w ramach świetlicy szkolnej. Każdy uczeń może skorzystać z obiadów, wypić herbatę, zjeść śniadanie. Od godziny 12.40 do 15.00 uczniowie pod opieką nauczyciela odrabiają prace domowe, mogą oglądać programy telewizyjne, filmy lub rozwijać swoje zainteresowania.

Klasy I – III korzystają z miejsca zabaw. Po wyczerpujących zajęciach lub w trakcie lekcji mogą pobawić się bezpiecznymi zabawkami, piłkami, układankami.

Plac zabaw jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc w szkole. Tu na świeżym powietrzu mogą korzystać ze wszystkich elementów wyposażenia placu.

W trosce o właściwy rozwój dziecka każdy uczeń – w zależności od potrzeb – otoczony jest opieką logopedyczną i pedagoga szkolnego. W tym celu mamy funkcjonalny, dobrze wyposażony gabinet.

Oferujemy zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I – III

Każde dziecko posiadające zaświadczenie lekarskie o dysfunkcji organizmu lub konieczności zajęć, może na takie zajęcia uczęszczać w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych:
Język angielski– jako język obowiązkowy dla klas I – VI oraz język niemiecki dla klas I – VI.

W naszej szkole troską otoczony jest każdy uczeń. W tym celu prowadzone są zajęcia wyrównawcze na poziomie klas I – III, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego w klasach IV – VI.

Uczniowie o specyficznych trudnościach korzystają z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

 

Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Uczestniczą w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

 • kółka przedmiotowe,
 • zajęcia SKS-u,
 • kółko teatralne
 • kółko przyrodnicze,
 • kółko plastyczne,
 • gry i zabawy logiczne,
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne,
 • zajęcia taneczne

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do projektu: ,,Kujawy- moja mała ojczyzna”. Projekt skierowany jest dla uczniów klas I – VI , u których należy budzić zainteresowania przeszłością naszego regionu, okolicznych wsi, miasteczek i miast. Realizujemy go we współpracy z Przedszkolem Galileo.

W naszej placówce organizowanych jest wiele szkolnych konkursów przedmiotowych, artystycznych i plastycznych a także konkursy recytatorskie i sportowe. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach organizowanych przez inne placówki. Są to konkursy recytatorskie, plastyczne, ekologiczne.

W ciągu długiej działalności szkoły wypracowaliśmy swoje tradycje:

– pasowanie na ucznia klasy I,

– akademie z okazji świąt państwowych

– Familijny Dzień Galileo

– Jasełka

– zabawy karnawałowe

– Mikołajki, Andrzejki, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet

Nasza szkoła oferuje wszechstronny rozwój młodego człowieka. Uczcie się z nami!

 

WYRÓŻNIKI:

Rozwój zainteresowań

Atmosfera twórczej pracy

Dobrze wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna i niepedagogiczna

Ciekawe imprezy, wycieczki, kolonie, obiady w szkole