Projekt LOWE

                                                 

Nazwa Ośrodka: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „Akademia Wiedzy Koniecznej”

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa i numer projektu:  Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji,   POWR.02.14.00-00-1013/16

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, mieszkańców pobliskich osiedli wokół  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo we Nakonowie w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez stworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Nakonowie i prowadzenie w nim działań szkoleniowych.

Okres realizacji: 13.10.2017 – 31.03.2018
Miejsce realizacji: 
Nakonowo 31
Środki finansowe: 
196 000,00 zł

O projekcie:
Przedsięwzięcie skierowane jest do osób dorosłych tworzących społeczność lokalną, w tym rodziców uczniów szkoły NSP Galileo w Nakonowie. Projekt zakłada aktywizację edukacyjno-kulturalną w utworzonym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji (LOWE). W ofercie ośrodka pojawią się warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje oraz spotkania międzypokoleniowe i integracyjne dla społeczności lokalnej.

Koordynator:
Joanna Malinowska
tel. 533335391
[email protected]

Do pobrania: