„Nasza przyszłość” – program wsparcia i rozwoju kompetencji kluczowych w NSP Galileo w Nakonowie