Rekrutacja

Szanowni Rodzice, 

W związku z trwającymi obostrzeniami w związku z pandemią Covid 19 Sekretariat Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 pracuje zdalnie.

W celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych należy: wypełnione drukiem, podpisane dokumenty wraz z oświadczeniami przesłać skanem na adres: [email protected]

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz numer telefonu Rodzica/Opiekuna do kontaktu.

Prosimy o sprawdzenie czy wysłaliście Państwo komplet dokumentów, oczywiście najważniejszy jest skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

Potwierdzenie woli proszę przesyłać skanem dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli mają Państwo trudność z przesłaniem dokumentów rekrutacyjnych mailowo, w ostateczności można je będzie wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku  szkoły.

Joanna Malinowska
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie